Zastrašujuća fotografija: Jeziv prikaz podruma u Černobilu

Trenutno „Slonovo stopalo” emitira 10 posto ukupnog intenziteta nekadašnjeg zračenja Duhovi nuklearne katastrofe ostali su da lebde u zraku Černobila, … Continue reading Zastrašujuća fotografija: Jeziv prikaz podruma u Černobilu